Historik

Green startade upp sin verksamhet 2005 då som handplockade officerare som valde att byta militär karriär mot livet som konsult. Med gedigna ledarerfarenheter från arbete såväl inom den Svenska försvarsmakten som oroshärdar i andra delar av världen hamnade vi ganska snabbt rätt i bl.a. svensk basindustri, kommuner och diverse myndigheter. Här uppskattades vårt sätt att handgripligen lära ut ledarskap i vardagen och ledning av organisationer i kris. Ganska snart kom vi att få större ansvar i mer utmanande förändringsprocesser där vår förmåga att få med oss personalen visat sig vara betydligt mer värdefullt än traditionella utbildningar och liknande. Vår strävan att verkligen försöka skapa effekt i våra insatser har drivit oss att ständigt utveckla nya sätt att förmedla våra tjänster.

På senare år har vi knutit till oss medarbetare med helt andra bakgrunder och kan idag mönstra en mer komplett skara konsulter. Våra kunder är idag spridda i en rad olika branscher allt ifrån stål- och pappersindustri, mekaniska verkstäder, läkemedels- och livsmedelsindustri och mediaföretag.

Våra konsulter har även under åren periodvis varit utlånade och både startat upp, drivit och utvecklat organisationer som företagsledare, styrelsemedlemmar och linjechefer. Vi är övertygande att en riktigt bra konsult behöver förstå hur det är att stå i hetluften själv för att kunna hjälpa andra på ett trovärdigt sätt.