…få det att hända i praktiken!

För att bryta gamla mönster och upprätta nya mer effektiva arbetssätt krävs att människor utvecklas tillsammans med verksamheten i enlighet med uppsatta mål och strategier.

En god grundidé, smarta system och lättanvända tekniska plattformar är ett bra ramverk men genomförandekraften (eller ett aktivt/passivt motstånd) kommer med människan.

För att få det att hända behöver man:

  • – Göra läxan (analys) kring organisatoriska och kulturella förutsättningarna för en förflyttning
  • – Förankra insatsen både uppåt och neråt för att klara ut VARFÖR man ska göra detta
  • – Ta fram en genomtänkt och förankrad plan både kring VAD som ska utvecklas och konkret HUR det ska gå till
  • – Tidigt identifiera nyckelpersoner med både kraft och rätt personprofiler för att driva arbetet i olika faser
  • – Mät effekter och förbättringar löpande utifrån uppsatta mål och KPI:er för att styra den fortsatta utvecklingen

Green har efter många års arbete med att utveckla affär, verksamhet och organisation mejslat fram ett antal utvecklingskoncept som verkligen fungerar i praktiken. Förutom beprövade metoder, användbara verktyg och erfarna konsulter handlar det om att involvera och få med sig människor i riktning med företagets mål och strategier. – Strategy through people