Om Green

Green erbjuder konsulttjänster för utveckling av organisation, verksamhet och affär

Green består av konsulter som tillsammans sedan 2005 utvecklat organisationer i en rad olika branscher. Ofta i samband med att kunder behövt öka sin effektivitet, skapa högre engagemang bland personalen eller hantera större riktningsförändringar under perioder av hårt förändringstryck. Här har Green bidragit med anpassade utbildnings- och utvecklingsprogram eller med strategiskt konsultstöd i längre utvecklingsinsatser.

I regel vet våra kunder vart man står idag, har en god uppfattning om vart man vill vara i framtiden och har dessutom arbetat fram en god strategi. Dessutom sitter våra kunder själva på expertis om sin egen bransch, affär, teknik och verksamhet. Ändå har man stora svårigheter med att ”få det att hända” i praktiken. I alla fall tillräckligt snabbt. Önskade effekter uteblir, man underskattar förändringsmotståndet, lyckas inte ändra på beteendemönster och dagliga arbetsrutiner eller att anpassa tekniska hjälpmedel som stöttar förändringsprocessen.

Det är här Green kommer till sin rätt med kvalificerat konsultstöd för varje kunds unika utvecklingsresa. Här finns mångårig erfarenhet av förändringsarbete, god vana att snabbt sätta sig in i nya verksamheter och analysera rådande företagskultur. Green identifierar de nycklar som kommer att underlätta förändringsprocessen och driver igenom de aktiviteter som behövs för att implementera strategier och nå uppsatta mål. 

Det är människorna i organisationen som i slutändan skapar resultat – Strategy Through People