Academy

I vår Academy vänder vi oss till de organisationer som behöver utbilda och träna sin personal inom områdena ledarskap, medarbetarskap, projektledning, försäljning och effektiv produktion. Här kan vi både öka personalens kunskap genom utbildning och förmåga genom praktisk träning.

– Målgrupperna är chefer, ledare utan personalansvar, säljare och arbetslag.

Teori & praktik

Vi överför beprövade metoder, teoribildningar och verktyg med stor pedagogisk erfarenhet och jordnära approach. Våra utbildare har inte bara vana att lära ut utan även mångårig praktisk arbetslivserfarenhet kring dessa ämnen. Vi nyttjar både helhets- och problembaserat lärande och arbetar för att deltagarna omedelbart ska kunna omsätta nyvunna kunksaper på egen arbetsplats.

Erbjuds i olika format

Vi erbjuder utbildnings- och träningsprogram i olika format beroende på vad kunden efterfrågar. Vi erbjuder dock inte öppna program direkt till enstaka individer.

Färdiga utbildnings- och träningsprogram katalogiserade från A-Ö av generell karaktär och därmed ej företags- eller braschanpassad. Kan användas rakt av eller utgöra en grund/inspiration för en gemensam diskussion kring att bygga ihop ett mer anpassat program.

Bygger ihop anpassade utbildnings- och träningsprogram både utifrån aktuella målgruppers behov och organisationens verksamhet, gemensamma utmaningar, värdegrund, ledarfilosofi och strategiska vägval. Programmet sätts samman utifrån olika valbara moduler, genomförs som en enskild aktivitet eller rullar årsvis inom ex. koncern eller större organisationer. Programmen integreras med fördel med kundens egna verktyg och årscykliska perioder med bl.a. medarbetarsamtal, 360-analyser, medarbetarundersökningar m.m.

Uppbygnad och implementering av ett självförsörjande system för kompetensutveckling inom ett eller flera kompetensområden. Det innebär att vi hjälper kunden bygga upp sin ”egen” akademi avseende struktrur, programinnehåll, leverans och stödsystem. Vanligtvis i kombination med att intern personal som auktoriteter i olika ämnen får utgöra utbildare/tränare/mentorer och driver hela eller delar av programmen. Detta kvalitetssäkras bl.a. genom en effektiv trainerutbildning.

 

Ladda hem produktblad för Academy här (PDF).

Ladda hem produktblad för intern akademi (PDF).

 

Kontakta christoffer Boman, ansvarig för Academy.
christoffer@justgreen.se