Arbetsprocess

Vår leverans

Vi genomför våra insatser på olika sätt utifrån vad som passar våra kunder. Vi levererar avgränsade paketeringar och program, fullt kundanpassade utvecklingkoncept och långsiktiga funktionsleveranser. Ett mer strategiskt samarbete borgar för att vi kan skapa mer värden och bättre resultat.

Vår arbetsmodell

Vi tillämpar sedan många år beprövade metoder och verktyg. En förutsättning för en framgångsrik leverans är dock att utvecklingsinsatsens olika delar sätts samman i en unik sekvens för varje kund. Onödiga delar plockas bort och vi kraftsamlar istället på det som verkligen kan skapa resultat i det specifika uppdraget.

Arbetsmodell-Green-201312022

I en inledande dialog kan vi tillsammans ringa in era utvecklingsbehov utifrån både externa och interna utmaningar. När vi konkretiserat vilka problem som ska lösas och vilka värden som måste skapas görs en mer utförlig analys. Utifrån analys och dragna slutsatser utformar vi  sedan en utvecklingsplan med bl.a. utvecklings- och utbildningsmoduler samt konkreta strategier för implementering. Därefter startar aktivtieter och och prioriterade utvecklingsströmmar där olika konsulter kan nyttjas för olika moment och skeden. Vår princip är att till stor del arbeta genom er egen personal för att skapa både förankring och långsiktiga resultat. Löpande utvärdering och effektmätning möjliggör finjustering av insatsen och en kvittens på utveckling och resultat.

Green består av konsulter som tillsammans sedan 2005 utvecklat organisationer inom en rad olika branscher. Våra konsulter har även mångårig erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag på olika nivåer. Referenser, exempel på tidigare genomförda uppdrag och konsultprofiler presenteras på begäran.