Strategy Through People

STP-konceptet vänder sig till de organisationer som vill maximera sin flödeseffektivitet, förbättra kundnöjdheten samt utveckla ledar- och medarbetarskapet. En utvecklingsinsats säkerställer att personalen arbetar med förbättringar i enlighet med framtagna mål, strategier och gemensam värdegrund.

Konceptet anpassas utfrån där ni befinner er, ex:

  • – Ni står inför nya utmanande mål, riktiningsändringar och vill säkerställa att personalen är med och driver detta i praktiken
  • – Ni ser en potential att förbättra era nyckeltal som ex. kvalité, leveranssäkerhet, reklamationer och produktivitet genom att frigöra mer engagemang och samarbete inom och mellan personalgrupper
  • – Har påbörjat implementering av ett löpande förbättringssystem och behöver komplettera modeller och strukturer med ett ökad engagemang hos personalen
  • – Har erhålligt resultat ur ex. medarbetarundersökning och vill nu arbeta aktivt med att påverka arbetsklimat och prestation

 

Ladda hem produktblad för Strategy Through People här (PDF).

Ladda hem produktblad för Ledningsgruppsutveckling här (PDF).

Kontakta Anders Jonsson, ansvarig för Strategy Through People.
anders@justgreen.se