Value selling

Value Selling-konceptet vänder sig till de organisationer som:

  • – Vill växa, öka omsättning och nya markadsandelar
  • – Vill öka lönsamhet, växla upp goda affärer och avveckla icke lönsamma
  • – Vill lämna en ordermottagar-kultur och utveckla en proaktiv försäljning
  • – Behöver ”flytta affären” och förbättra sitt värdeerbjudande

Innan start anpassas konceptet utifrån företagets marknadsförutsättningar, affär och säljfunktionens uppbyggnad. Konceptet kan även genomföras i olika omfattning exempelvis som enstaka punktinsats eller långsiktig leverans som säkerställer full implementering.

Insteg Value Selling

Nu finns möjlighet att ta ett enkelt första steg mot en värdebaserad försäljning och därmed få svar på vilka värden det skulle skapa för er och hur en plan för hur införandet skulle kunna se ut.

Arbetet utförs under 3 veckor av konsulter från Green som kommer ut till er, analyserar affär/marknadsförutsättningar, involverar ledningspersonal eller utsedd nyckel(sälj)personal i workshops, korta intervjuer och enklare uppgifter. Resultatet sammanfattas och presenteras i form av en rapport och plan för utveckling och implementering.

1. Analys av vilka segment och kunder som är mottagliga för värdebaserade affärer. Genomlysning av de förmågor organisationen redan besitter och vilka förmågor som behöver utvecklas för att effektivt kunna sälja värdebaserade lösningar

2. Sammanfattande rapport kring de kundsegment som är mottagliga för en värdebaserad försäljningsstrategi och hur organisationen behöver utvecklas för att hantera en komplex köpprocess. Här presenteras hur en värdebaserad säljprocess skulle skapa värden för företaget genom att komplettera befintlig säljprocess eller på sikt ersätta den.

3. Plan för ett fortsatt pilotprojekt kring ett antal testaffärer med utvalda prospekt/kunder. Alternativt presenteras en långsiktig implementering av en värdebaserad försäljning som en fundamental del av den framtida försäljningen.

 

Ladda hem Produktblad för Value Selling här (PDF).

Ladda hem produktblad för Insteg Value Selling här (PDF).