Välkommen till Green

Oavsett om ni planerar en ny riktning för er verksamhet eller redan står i färd med att verkställa era mål och strategier så kvarstår den största utmaningen…

berätta mer

Value Selling

För ökad omsättning

Om ni ska växla upp era goda affärer, avveckla de affärer som inte är lönsamma och samtidigt är på jakt efter nya marknadsandelar är Value Selling något för er.

Läs vidare

Strategy Through People

För en effektivare organisation

Är ni en organisation som vill maximera er flödeseffektivitet, förbättra kundnöjdheten och utveckla ledar- och medarbetarskapet? En utvecklingsinsats säkerställer att personalen arbetar med förbättringar i enlighet med framtagna mål, strategier och gemensam värdegrund.

Läs vidare

Academy

Utbildning och träning

Behöver ni utbilda och träna er personal inom områdena ledarskap, medarbetarskap, projektledning, försäljning och effektiv produktion? Vi kan både öka personalens kunskap genom utbildning och deras förmåga genom praktisk träning.

Läs vidare


Intern akademi för en lärande organisation

BAE Systems Hägglunds utvecklar och levererar några av världens mest ansedda stridsfordon och bandvagnar på en global marknad. Uppdragen innebär att både utveckla, anpassa och tillverka komplexa system för mycket krävande miljöer.
Idag blir dock tillverkningsserierna allt kortare vilket gör att det finns väldigt lite utrymme att göra fel och samtidigt färre tillfällen att standardisera arbetsmoment. Organisationen måste anpassa sig snabbt, hantera ändringar effektivt och driva ett effektivt samarbete med alla underleverantörer.

Läs vidare

Generic placeholder image

Ökat engagemang vid Ovako Hällefors

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Förutom att driva det koncerngemensamma ledarutvecklingsprogrammet (GCO) har Green sedan 2007 genomfört ett antal utvecklingsarbeten ute vid olika fabriker och produktionsställen.
En av dessa är fabriken i Hällefors där man kontaktade Green för att få ny fart på förbättringsarbetet. Man hade tidigare infört olika metoder och verktyg för att främja ständiga förbättringar men kunde vid arbetsklimatundersökning/prestationsanalys 2012 konstatera att man behövde stöd att utveckla personalen.

Läs vidare

Generic placeholder image

Vi hjälpte Aven AB med en ny försäljningsstrategi.

I början av 2013 hade Aven AB utvecklat en ny strategi med syfte att skapa tillväxt, öka försäljningsfrekvensen och förtydliga koncernens nya riktning: kundanpassade smarta leveranser som skapar långsiktiga relationer.
För att implementera den nya strategin krävdes ett internt förändringsarbete där försäljningsprocessen förbättrades.

Läs vidare

Generic placeholder image

Interna förbättringar med Attacus Jämtlandshus AB

Green har under 2012 – 2014 och fungerat som en strategisk partner med uppdrag att accelerera implementeringen av ständiga förbättringar vid Attacus Jämtlandshus.
Vi inledde utvecklingsarbetet tillsammans med företagsledning och nyckelpersonal där vi konstaterade nuläget, identifierade prioriterade utvecklingsområden och sjösatte en rad aktiviteter och större delprojekt.

Läs vidare

Generic placeholder image

Utveckling vid BAE Systems Hägglunds

Som en del av världens största koncern inom försvarsindustrin tillverkar BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik några av världens mest ansedda stridsfordon och bandvagnar.
Här har Green sedan 2006 bidragit med att stärka organisationen att hantera ett stort förändringstryck och hård konkurrens på en global marknad.

Läs vidare

Generic placeholder image