Låt oss tillsammans göra verklighet av era strategier.

 

Strategy through people

Oavsett om ni planerar en ny riktning för er verksamhet eller redan står i färd med att verkställa era strategier så kvarstår den största utmaningen – att få det att hända!

För att bryta gamla mönster och arbeta in nya effektiva arbetssätt behöver vi involvera, engagera och utveckla människor i enlighet med uppsatta mål och strategier. Detta kan vi hjälpa er med.

VÅRA TJÄNSTER

Academy

I vår Academy vänder vi oss till de organisationer som behöver utbilda och träna chefer och medarbetare inom områdena ledarskap, medarbetarskap, projektledning och effektiv produktion. Här kan vi både öka personalens kunskap genom utbildning och utveckla färdigheter genom praktisk träning.

Consulting

Green bistår med erfarna konsulter som accelerator på er utvecklingsresa. Antingen genom rådgivning eller mer aktivt med att driva implementeringsarbeten och leda förbättringsprojekt. Green kan som neutral part leda strategimöten, styra diskussioner och hjälpa er att ta fram konkreta planer.

Anders Jonsson

Anders har själv verkat som chef i många år och har även en gedigen erfarenhet av utbildning, chefsträning och personlig coaching. Idag driver Anders kundanpassade utvecklingsprogram hos organisationer som vill skapa ett ökat engagemang, högre effektivitet och förbättrad lönsamhet. Ta kontakt med Anders i tidigt planeringsskede då hans erfarenhet av olika implementeringsarbeten kommer att spara er tid och pengar.

anders@justgreen.se

070-576 86 09

Christoffer Boman

Christoffer har erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbeten hos några av Sveriges största koncerner såväl som hos mindre organisationer med ambition att sätta sina strategier i verket. Här driver Christoffer samordnade utbildnings- och utvecklingsaktiviteter med företagsledning, chefer/ledare och arbetsgrupper i syfte att skapa de förändringar som krävs för att nå uppsatta mål och strategier.

christoffer@justgreen.se

070-552 88 57

VAR VI FINNS

Törnstensgränd 10

831 30 Östersund